نانی که درغرب برای یک غلبه پخته شد

کمبود کره در فرانسه و پخت نان کروسان

تاریخ انتشار : ۰۰:۱۹ ۱۹-۰۸-۱۳۹۶

نان کروسان در 1683 در وین و در سال 1686 در بوداپست به مناسبت شکست امپراتوری عثمانی پخته شد و سپس در فرانسه در شکلی شبیه علامت پرچم عثمانی آماده شد.

تبریز امروز:

به نقل از نیویورک تایمز : کمبود کره  در فرانسه منجر به بروز مشکلات در تامین نان کروسان شده است و یکی از مهم ترین سمبل های غذایی فرانسه را تحت تاثیر قرار داده است.

Preparing croissants at a bakery in Nice, France.

آماده سازی خمیر نان کروسان برای پخت در نیس فرانسه

نان کروسان در 1683 در وین و در سال 1686 در بوداپست به مناسبت شکست امپراتوری عثمانی پخته شد و سپس در فرانسه در شکلی شبیه علامت پرچم عثمانی آماده شد.

اکنون این نان در ترکیب با یک شیرینی به نام کرونات نبز تهیه می شود.

 


نظرات کاربران


@