کارتون برای کودک و نوجوان

آلما + ویدئو کارتون

تاریخ انتشار : ۱۲:۰۳ ۱۷-۰۸-۱۳۹۶

آلما یک انیمیشن 3 بعدی است ، به سادگی و درعین حال پیچیدگی آموزش و سوال را برای کودک و نوجوان ایجاد می کند باید به سلامت از پیچ و خم ها و فراز و نشیب های پر خطر زندگی عبور کرد. آنچه که والدین جوان امروزی کمتر راجع به آن صحبت می کنند و کمتر اطلاعی در این مورد دارند.

تبریز امروز:

Alma poster

ماجرا از عبور کودکی از جلو یک دیوار که اسم کودکان بر روی آن است آغاز می شود ؛ آلما دختر کوچک در این صبح سرد در بارسلون ، اسم خود را بر روی دیوار می نویسد و ویترین مغازه ای در مقابل چشمانش ظاهر می شود  این مغازه یک اسباب بازی فروشی است. در قفل شده آن باز می شود و آلما با دیدن عروسکی شبیه خود وارد مغازه می شود. در داخل مغازه عروسک دوچرخه سوار کوچکی در تلاش برای خروج و در تلاش برای گریختن از مغازه است ؛ آلما در قفسه های بالا به سمت عروسک شبیه خود می رود و با دست زدن به آن ؛ خود جزوی از عروسک ها می شود . سایر عروسک ها نیز به همراه او به بیرون نگاه می کنند  و حال یک عروسک دیگر در ویترین جای می گیرد و آنجاست که اسباب بازی فروشی به شکل یک تله و دام برای کودک دیده می شود.

فیلم کاری از رودریگو بلاس ؛ انیماتور اسپانیایی است. این کار انیمیشن تحسین و تقدیر بسیاری را همراه داشته است.

 آلما یک انیمیشن 3 بعدی است، به سادگی در عین پیچیدگی آموزش و سوال را برای کودک و نوجوان ایجاد می کند. چگونه باید به سلامت از پیچ و خم ها و فراز و نشیب های پر خطر زندگی عبور کرد. آنچه که والدین جوان امروزی کمتر راجع به آن صحبت می کنند و کمتر اطلاعی در این مورد دارند.

 نقد و معرفی : کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@