ایحاد جذابیت برای سرمایه گذاری در چین

خانه پیانو و ویلن

تاریخ انتشار : ۰۶:۰۳ ۱۷-۰۸-۱۳۹۶

ساختمان خانه پیانو در چین توسط دولت محلی منطقه هوی هواینان طراحی شده است تا برای توسعه بیشتر در این ایالت تاثیرگذار باشد.

تبریز امروز:

piano_house

 

ساختمان خانه پیانو در چین توسط دولت محلی هوی هواینان طراحی شده است تا برای توسعه بیشتر این ایالت تاثیرگذار باشد.

ساختمانی به شکل پیانو

ویلن شفاف به عنوان راه پله ساختمان عمل می کند، جایی که برنامه های مختلف شهر و ایده هایی برای توسعه آینده این منطقه در حال نمایش است. این ساختمان یک تصویری بسیار مهم از یک سالن شهری است. اطراف ساختمان هنوز خالی است اما دولت برای تاثیر گذاری این ساختمان جهت جذب سرمایه امیدوار است!


نظرات کاربران


@