کاریکاتوری از آر.جی ماتسون

شبکه های اجتماعی ابزار دولبه درنظام جهانی

تاریخ انتشار : ۱۲:۵۹ ۱۶-۰۸-۱۳۹۶

رسانه و شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار نفوذ اندیشه های غرب مطرح بودند ؛ انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و نقش بازی روس ها در آن از طریق شبکه های اجتماعی دو لبه بودن این سلاح را نشان داد.

تبریز امروز:

شبکه های اجتماعی

 

رسانه و شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار نفوذ اندیشه های غرب مطرح بودند ؛ انتخابات  ریاست جمهوری در ایالات متحده و نقش بازی روس ها در آن از طریق شبکه های اجتماعی دو لبه بودن این سلاح را نشان داد. 

ماتسن کارتونیست سردبیری  در " رول کال "  و عضو تیم کارتونیست سیاسی "کگل " ایالات متحده می باشد.


نظرات کاربران


@