آبدۀ باستانی پابرجا در افغانستان جنگ زده!

منارجام

تاریخ انتشار : ۲۲:۳۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۶

این اثر باستانی ارزشمند به قرن دوازدهم میلادی تعلق دارد و یونسکو آن را در سال ٢٠٠٢ در فهرست میراث های جهانی خویش به حساب آورد. آخرین تصاویری که ازین مناری که کاملا از خشت پخته بنا گردیده، بدست آمده است نشان می دهد که با وجود خطراتی که به آن از فرسایش خاک، سیل ها، زلزله ها، دستبردها رسیده است با آین همه بخوبی حفاظت شده است.

تبریز امروز:

منار جام غور افغانستان

به گزارش رویترز، منار جام در ولایت غور مربوط به قرن ١٢ میلادی در زمره میراث جهانی یونسکو شامل می باشد. این منار به سبب موقعیت آن که در یکی از وادی های دور افتاده واقع شده است، کمتر به نظر می آید.


در بین کوه پایه های ولایت مرکزی غور در افغانستان منار جام موقعیت دارد و دسترسی به آن دشوار است.
این اثر باستانی ارزشمند به قرن دوازدهم میلادی تعلق دارد و یونسکو آن را در سال ٢٠٠٢ در فهرست میراث های جهانی خویش به حساب آورد.
آخرین تصاویری که ازین مناری که کاملا از خشت پخته بنا گردیده، بدست آمده است نشان می دهد که با وجود خطراتی که به آن از فرسایش خاک، سیل ها، زلزله ها، دستبردها رسیده است با آین همه بخوبی حفاظت شده است.


این منار در تنگی جام که در تقاطع دریاهای جام و هریرود موقعیت دارد یک آبده شهر فیروز کوه که اکنون از بین رفته است، به حساب می رود.
منار جام با طول ٦٥ متری خویش فکر می شود از لحاظ بلندی دومین منار در جهان به حساب می رود. در بیرون این اثر تاریخی از کاشی هایی برنگ فیروزه و رسم الخط قدیم اسلامی کار گرفته شده است. در داخل این منار زینه از پایین تا بالای منار ساخته شده است.


بنا بر اهمیتی که این منار برای مردمان ولایت غور دارد، الگوی این منار در شهر چغچران، مرکز ولایت ساخته شده است.
یکی از مقامات شهر چغچران می گوید: "منار جام جزء میراث باستانی غور به حساب می رود و موقعیت آن در این ولایت باعث مباهات ما و تمام مردم افغانستان می باشد."


ولایت غور یک زمانی در قلب امپراطوری غوری ها  بود که بخش هایی از خاورمیانه امروزی و جنوب اسیا را تشکیل میداد موقعیت دارد.
گوشه بودن این منطقه یکی از دلایلی است که این جا برعکس سایر قسمت های افغانستان از اثرجنگ های دوران جهاد و جنگ طالبان و امریکا محفوظ مانده است.


ترجمه: عبدالواجد عادل


نظرات کاربران


@