پیشی مشغول نقاشی است

اعتماد به نفس

تاریخ انتشار : ۱۶:۲۴ ۰۴-۰۹-۱۴۰۱

اعتماد به نفس تنها چیزی است که در این پیشی کوچولو می توان دید ! او به خودش نگاه می کند و ببر را روی بوم به تصویر در می آورد!

تبریز امروز: 

اعتماد به نفس -

اعتماد به نفس تنها چیزی است که در این پیشی کوچولو می توان دید ! او به خودش نگاه می کند و ببر را روی بوم به تصویر در می آورد!


نظرات کاربران


@