اسناد منتشر شده در ایالات متحده

بهای کشتن یک رهبر خارجی !

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۰ ۰۶-۰۸-۱۳۹۶

نرخ و دستمزد ترور فیدل کاسترو 150 هزار دلار بوده است و 20 هزار دلار نیز دستمزد کشتن ارنستو چه گوارا و رائول کاسترو تعیین گردیده بود

تبریز امروز:

 

اسناد منتشر شده در مورد ترور کندی،حاوی مدارک دیگری است و یکی از مدارک به نرخ و دستمزد ترور فیدل کاسترو اشاره دارد ، 150 هزار دلار دارد. فراریان از کوبا ان را بسیارزیاد خوانده اند و قیمت را 100هزار دلار گفته اند؛ 20 هزار دلار نیز دستمزد کشتن ارنستو چه گوارا و رائول کاسترو بوده است! این اسناد توسط FBI مگهداری شده اند. که دیروز منتشر شدند.

 


نظرات کاربران


@