تظاهرات در هائیتی برعلیه افزایش قیمت سوخت

اعتراض با تفنگ چوبی

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۶ ۲۷-۰۶-۱۴۰۱

معترضین به افزایش قیمت سوخت در مرکز هائیتی به تظاهرات پرداختند ، یک مرد با تفنگ چوبی در خیابان دیده می شود

تبریز امروز:

مردی با تفنگ جوبی در اعتراض به افزایش قیمت سوخت

معترضین به افزایش قیمت سوخت در مرکز هائیتی  به تظاهرات پرداختند ، یک مرد با تفنگ چوبی  در خیابان دیده می شود


نظرات کاربران


@