احترام به سالوادور آلنده در تظاهرات

سالگرد کودتا در شیلی

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۶ ۲۷-۰۶-۱۴۰۱

تظاهرکنندگان در سانتیاگو یاد سالوادور آلنده رییس جمهور فقید شیلی را زنده نگاه می دارند

تبریز امروز:

سالگرد کودتا در شیلی - سالوادور آلنده

تظاهرکنندگان در سانتیاگو یاد سالوادور آلنده رییس جمهور فقید شیلی را زنده نگاه می دارند 


نظرات کاربران


@