یک سفر شهری برای ناهار!

چلوکباب حاج علی

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۹ ۲۹-۰۷-۱۳۹۶

چلوکباب را می توان ترکیبی از گوشت و برنج و کره و گوجه فرنگی ودرکنارش پیاز و فلفل سبز تند دانست ؛ روی آن سماق و پودر فلفل سیاه پاشیده می شود. اما این ترکیب مانند یک شعری که از کلمات ایجاد می شود وزن و همگونی خاص خود را دارد و کارهمه از این ترکیب یکسان نیست.

تبریز امروز:

 

چلوپزخانه حاج علی تبریز

سال هاست حاج علی نماد مشهور چلوکباب تبریز است، بورکچی بازار و دیدن چراغ 100 وات روشن در وسط بازار نشانه ی حاضر بودن چلوکباب در چلوپزخانه ی حاج علی است. از ساعت 12 تا ساعت 4 بعد از ظهر معمولا می توان موفق به خوردن چلوکباب در این رستوران قدیمی شد.

اگر چلوکبابی حاج علی یک عکس تصور شود ، بازار قاب این عکس است که مجموعه ای کامل را تشکیل می دهند.

مردی آرام مدیر چلوپزخانه است که روزنامه ای او را مردی با لبخند همیشگی نامیده بود.

رستوران حاج علی تبریز

چلوکباب را می توان ترکیبی از گوشت و برنج و کره و گوجه فرنگی ودرکنارش پیاز و فلفل سبز تند دانست ؛ روی آن سماق و پودر فلفل سیاه پاشیده می شود. اما این ترکیب مانند یک شعری که از کلمات ایجاد می شود وزن و همگونی خاص خود را دارد. چلوکباب با کمی آب پخته شدن آن در بشقاب طمعی خوش به غذا می دهند.

پردازش این ترکیب در بین آشپزها همواره متفاوت است واین موضوع موجب تفاوت طعم و کیفیت غذا می شود.

رفتن به چلوپزخانه حاج علی و خوردن ناهار در شهرتبریزیک سفر خوشمزه شهری با هزینه ای معمولی و نه گران محسوب می شود!

چلوکباب

پس بفرمایید چلوکباب!


نظرات کاربران


@