افغانستان

هزاره های مغول در فراه

تاریخ انتشار : ۲۰:۵۷ ۲۶-۰۷-۱۳۹۶

تحقیقات ژنتیک نشان می دهد که DNA مغولان درست در زمانی که امپراتوری مغول از نظر تاریخی و جغرافیایی، درحال گسترش در منطقه بوده، در میان مردم و قوم "هزاره" وارد شده است

تبریز امروز:

اسناد تاریخی حاکی از آن است که اقوام "هزاره "ساکن در افغانستان و پاکستان تاحدی از نسل مهاجمان مغول بوده‌اند. اکنون تحقیقات ژنتیک نیز این نکته را کاملا تایید کرده و نشان داده است که DNA مغولان درست در زمانی که امپراتوری مغول از نظر تاریخی و جغرافیایی، درحال گسترش در منطقه بوده، در میان مردم و قوم "هزاره" وارد شده است.

مغول های ایالت فراه

 

 

تصویر مرد مغول به همراه خانواده اش را در فراه افغانستان نشان می دهد. 


نظرات کاربران


@