افغانستان

ایران همزمان با سالگرد شهادت دیپلمات های سفارت در افغانستان خواستار معرفی ومجازات عاملان جنایت گردید

تاریخ انتشار : ۰۴:۲۹ ۱۷-۰۵-۱۴۰۱

سفارت ایران در کابل با انتشار عکسی از دیپلمات های کشته شده در روز یکشنبه شانزدهم زمری در توئیتی از این حادثه ابراز تاسف کرده است. سفارت ایران نیز خواهان شناسایی و مجازات مهاجمان به کنسولگری این کشور در مزار شریف شده است. پس از تسلط طالبان بر مزار شریف در سال ۱۳۷۷، ستیزه جویان به کنسولگری ایران در مزارشریف، پایتخت بلخ حمله کردند و ۱۰ دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار ایرانی را کشتند.

تبریز امروز:

 

 به نقل  از 8 صبح کابل: دوشنبه 17 مرداد (زمری)  مصادف با بیست و چهارمین سالگرد یادبود دیپلمات های این کشور در کنسولگری ایران در مزار شریف است.

سفارت ایران در کابل با انتشار عکسی از دیپلمات های کشته شده در روز یکشنبه شانزدهم زمری در توئیتی از این حادثه ابراز تاسف کرده است.

سفارت ایران نیز خواهان شناسایی و مجازات مهاجمان به کنسولگری این کشور در مزار شریف شده است.

پس از تسلط طالبان بر مزار شریف در سال ۱۳۷۷، ستیزه جویان به کنسولگری ایران در مزارشریف، پایتخت بلخ حمله کردند و ۱۰ دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار ایرانی را کشتند.

در آن زمان طالبان دست داشتن در این رویداد را تکذیب کرده و آن را کار افراد غیرمسئول خواند.


نظرات کاربران


@