چرا گردوی خارجی وارد کشور می شود، آیا ارز برای واردات خارج می شود

گردوی خارجی ، آلوده به کرم و آفت از اقلام وارداتی سال های اخیر است

تاریخ انتشار : ۱۱:۰۲ ۱۵-۰۵-۱۴۰۱

پوسته گردوی خارجی تمیز و دارای ظاهری مناسب است ؛ پوسته نازک و اغلب گردوها هم شکل و هم اندازه هستند ! این گردوها اکنون جزو محصولات غیر ارگانیک قرار می گیرند که طعم آنها هرگز معادل و مشابه گردوهای ایرانی ارگانیک نیست . اما با وجود محصول گردو ایرانی در حد کفایت ، چندان از دلایل واردات آنها و چگونگی تامین منابع مالی آنها خبری نیست ! موضوع واردات بی رویه بدون لحاظ وجود محصول بالاتر از نظر کیفیت سوال برانگیز است . حال موضوع دیگری را نیز می توان به این پازل وارد ساخت! آفت در این گردو که می تواند بسادگی درختان گردوی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. ویدئو به آفت و آثار آن در گردوهایی خریداری شده خارجی از بازار تبریز اشاره دارد

تبریز امروز:

پوسته گردوی خارجی تمیز و دارای ظاهری مناسب است  ؛ پوسته نازک و اغلب گردوها  هم شکل و هم اندازه هستند ! این گردوها اکنون جزو محصولات غیر ارگانیک قرار می گیرند که طعم آنها هرگز معادل و مشابه گردوهای ایرانی ارگانیک نیست .

اما با وجود محصول گردو ایرانی در حد کفایت ، چندان از دلایل  واردات آنها و چگونگی تامین منابع مالی آنها خبری نیست !  موضوع واردات بی رویه بدون لحاظ وجود محصول بالاتر از نظر کیفیت  سوال برانگیز است .

 حال موضوع دیگری را نیز می توان  به این پازل وارد ساخت! آفت در این گردو که می تواند بسادگی درختان گردوی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. ویدئو به آفت و آثار آن در گردوهایی خریداری شده خارجی از بازار تبریز  اشاره دارد .

***

جشن خودکفایی گندم از بزرگ ترین دستاوردها در یک بازه زمانی برای سرزمین قابل کشاورزی ما محسوب می گردد، جنگ اکراین و وابستگی به غله  اهمیت این محصول استراتژیک را نشان داد....شاید بخشی از بحران جهانی غذا و گندم در کشور ما  نتواند وارد شود؛ اما بی تاثیر نخواهد بود که دلیل تاثیر کم آن همان خودکفایی گندم می تواند باشد!

  واردات گردو نیز  برای این منظور مورد سوال است ؛ چگونه می توان کشاورزی  و باغ داری یک سرزمین را بهم ریخت ! با ارزان شدن گردوی غیرارگانیک که در اغلب جوامع استفاده از آن مرسوم نیست و حتی گروه های مدنی به این مزارع و باغات محصول تراریخته حمله می کنند!  وارد کردن گردو در کشوری که گردوی وارداتی در کنار همان گردوی داخلی بفروش می رسد که نشانگر عدم کمبود آن است ، ایجاد سوال می کند ......کرم خوردگی در یک محصول  بدو طریق می تواند قابل بررسی باشد ؛ محصول از مبدا دارای آلودگی بوده است ....شق دوم : آلودگی و کرم خوردگی آن در انبار های داخلی است ...شق دوم می تواند خوش شانسی باشد و گرنه این کرم ها ی خارجی در ویدئو می توانند بصورت مهاجم به گردوهای ایرانی حمله نمایند و تهدیدگر باغات ایرانی و در نهایت قبضه ی بازار توسط خارجی ها باشد و باغبان و باغذار هموطن در فشار اقتصادی چاره ای جز تخریب و تبدیل باغ خود به ویلا و یا خرابه نخواهد داشت و خود چاره ای جز ورود به کار واسطه گری  از کار تولیدی دست اول نخواهد داشت.

 


نظرات کاربران


@