تصاویری ازژاپن برای نابینایان

عصای سفید در جامعه ژاپن

تاریخ انتشار : ۲۰:۱۱ ۲۳-۰۷-۱۳۹۶

شهر انسان محورژاپنی تدابیرمختلفی را برای زندگی سالم و امن جهت نابینایان ایجاد کرده است.صدای موسیقی در تقاطع و خط کشی به نابینا باز یا بسته بودن خیابان را اعلان می کند و حتی فرد می تواند با زدن کلید راه را برای خودش باز کند و موجب توقف خودروها گرددا آغاز شدن صدای موسیقی از سبز شدن چراغ و امکان گذر خبر می دهد.

تبریز امروز:

نشانگرهای مسیر برای نابینایان در ژاپن

شهر ژاپنی برای انسان نگرشی خاص دارد ؛ باغات ژاپنی ، درختان خاص همه نشان از سنت هاست . حال شهر برای همه ساکنین طراحی شده است و این نگاهی کوتاه به شهر ویژه نابینایان است. 

موزائیک اج دار برای نابینایان

موزائیک اج دار برای نابینایان

موزائیک اج دار برای نابینایان

چیدمان موزائیک های آجدار در طول مسیر راه را برای مرد  نابینا نشان می دهد، تغییر شکل آج ها نشان از پله یا تقاطع و یا هر مانع دیگر مانند تغییر مسیر برای مردی با عصای سفید است.

 ایجاد امکان تشخیص  سبز بودن چراغ با موسیقی

 ایجاد امکان تشخیص  سبز بودن چراغ با موسیقی

 ایجاد امکان تشخیص  سبز بودن چراغ با موسیقی 

صدای موسیقی در تقاطع و خط کشی به نابینا باز یا بسته بودن خیابان را اعلان می کند و حتی فرد می تواند با زدن کلید راه را برای خودش باز کند و موجب توقف خودروها گرددا آغاز شدن صدای موسیقی از سبز شدن چراغ و امکان گذر خبر می دهد.

خطوط بریل روی نرده

خطوط بریل بر روی برچسب سبز رنگ

 در هر ورودی ایستگاه مترو و یا ایستگاه اتوبوس و در خروجی های آنها خطوط بریل ویژه نابینایان بر روی نرده ها چسیانیده شده اند ؛ فرد نابینا با دست زدن روی خطوط نام ایستگاه را متوجه می شود.

موزه تاریخ اوساکا - ژاپن

دقت در تعیین و هدایت مسیر در حدی با وسواس است که حتی کف موزه ی تاریخ اوساکا نیز نشانگرهای خاص خود را برای هدایت نابینایان دارد.

 

گزارش: توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@