کلمبیا

رئیس‌جمهوربه 5 روز حبس خانگی محکوم شد

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۷ ۱۵-۰۳-۱۴۰۱

رئیس‌جمهور کلمبیا به دلیل عدم رعایت حکم دادگاه برای حفاظت از پارک طبیعی ملی این کشور به 5 روز حبس خانگی محکوم شد.

تبریز امروز:

ایوان دوکه  - رییس جمهور کلمبیا

ایوان دوکه، رئیس‌جمهور کلمبیا به دلیل عدم رعایت حکم دادگاه برای حفاظت از پارک طبیعی ملی در این کشور به 5 روز حبس خانگی محکوم شد.

دادگاه اعلام کرده که دولت دوکه به ایجاد یک فرماندهی ویژه نیروی عمومی برای حفاظت از پارک ملی و جلوگیری از جرایم زیست محیطی عمل نکرده است.

شعبه تجدیدنظر دیوان عالی این کشور نیز در رای نهایی خود مجازات حبس خانگی پنج روزه را تایید کرده است.


نظرات کاربران


@