محمدعلیم نورانی از سوی طالبان در سفارت افغانستان حاضر است

دبیر سوم طالبان در تهران با سه همسر بیش از 5 هزار دلار دریافتی دارد

تاریخ انتشار : ۱۹:۱۰ ۰۶-۰۳-۱۴۰۱

مفتی محمدعلیم نورانی که به‌تازه‌گی به‌عنوان دبیر سوم سفارت افغانستان از سوی طالبان در تهران گماشته شده است، ماهانه سه هزار دالر امریکایی حقوق و دو هزار و ۳۰۰ دالر امریکایی کرایه خانه دریافت می‌کند. در همین حال، منابع به روزنامه ۸صبح می‌گویند که آقای نورانی در حال حاضر با سه همسرش در تهران زنده‌گی می‌کند و مصارف خانواده او از سوی بودجه سفارت تامین می‌شود. از مصارف گزاف اعضای طالبان در نهادهای دیپلماتیک افغانستان در بیرون از کشور در حالی پرده‌برداری می‌شود که فقر گریبان‌گیر شهروندان کشور شده است.

تبریز امروز:

 مفتی محمدعلیم نورانی که به‌تازه‌گی به‌عنوان دبیر سوم سفارت افغانستان از سوی طالبان در تهران گماشته شده است، ماهانه سه هزار دالر امریکایی حقوق و دو هزار و ۳۰۰ دالر امریکایی کرایه خانه دریافت می‌کند.
در همین حال، منابع به روزنامه ۸صبح می‌گویند که آقای نورانی در حال حاضر با سه همسرش در تهران زنده‌گی می‌کند و مصارف خانواده او از سوی بودجه سفارت تامین می‌شود.
از مصارف گزاف اعضای طالبان در نهادهای دیپلماتیک افغانستان در بیرون از کشور در حالی پرده‌برداری می‌شود که فقر گریبان‌گیر شهروندان کشور شده است.


نظرات کاربران


@