تبریز-عکس از کاوه وحیدی آذر

تبریز تحت سیطره گرد و غبار

تاریخ انتشار : ۱۴:۳۹ ۰۲-۰۳-۱۴۰۱

دو تصویر از شدت گرد و غبار در تبریز ساختمان های اطلس در ولی عصر و برج تجارت جهاننی را از سمت رشدیه نشان می دهند

تبریز امروز:

 گرد و غبار در تبریز  - ساختمان برج تجارت جهانی

گرد و غبار در تبریز - ساختمان مرکز خرید اطلس

دو تصویر از شدت گرد و غبار در تبریز ساختمان های اطلس  در ولی عصر و برج تجارت جهاننی را از سمت رشدیه نشان می دهند .

 

عکس از کاوه وحیدی آذر

 

 


نظرات کاربران


@