شصتمین سالگرد پرتاپ اولین ماهواره بدور ماه

اسپوتنیک!

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۳ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶

60 سال پیش مردم جهان با نگاه به آسمان توانستند؛ ستاره ای جدید را ببینند که در هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین می گشت!

تبریز امروز: 

تابلوی تجسمی نقاشی به افتخار 50 ـ مین سالگرد پرتاب ماهواره شوروی

60 سال پیش مردم جهان با نگاه به آسمان توانستند؛ ستاره ای جدید را ببینند که در هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین می گشت!

مجسمه یادبود سازندگان اولین ماهواره در سال 1957 در مقابل ایستگاه مترو ریژسکایادر مسکو

یادمان ماهواره و سازندگان آن در مسکو

سرگئی کارولیوف، طراح ارشد مشهور صنایع موشک های فضانوردی اتحاد شوروی

 

سرگئی کارولیوف طراح ارشد صنایع فضایی شوروی

این ستاره اولین ماهواره یا همان قمر مصنوعی اتحادجماهیرشوروی با نام اسپوتنیک بود که با پرتاب آن به دور زمین مرحله ای دیگر در جنگ سرد مابین آمریکا و شوروی آغاز گردید.


نظرات کاربران


@