کنترل ژن مگس میوه

دستیابی به ریتم بیولوژیک

تاریخ انتشار : ۱۴:۱۸ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶

کنترل ژن مربوط به ریتم بیولوژیکی روزانه با استفاده از مگس میوه به عنوان یک ارگانیسم مدل، جایزه نوبل بیولوژی یا پزشکی را رقم زد..

تبریز امروز:

 

کنترل ژن مربوط به ریتم بیولوژیکی روزانه با استفاده از مگس میوه به عنوان یک ارگانیسم مدل، جایزه نوبل بیولوژی یا پزشکی را رقم زد..

 

م. فرهنگ فر 

 


نظرات کاربران


@