تشخیص امواج گرانشی

برندگان جایزه نوبل فیزیک شناخته شدند + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۰:۱۸ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶

اندازه گیری امواج گرانشی راهی جدید برای مشاهده کیهان را فراهم می کند و به دانشمندان کمک می کند ماهیت اشیاء مرموز از جمله سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی را کشف کند.

تبریز امروز:

 مراسم اعلام جایزه نوبل در استهکلم سوئد در روز سه شنبه!  شناسایی امواج گرانشی به عنوان یک شوک علمی در جهان شناخته شد.

 

کبپ تورن ، باری باریش و رینر وایس

 سه دانشمند آمریکایی روز سه شنبه جایزه نوبل فیزیک را برای به دست آوردن عصر جدیدی از ستاره شناسی با تشخیص امواج گرانشی، موج ها در فضا و زمان پیش بینی شده توسط آلبرت اینشتین را به دست آوردند.

 انشتین صد سال پیش تئوری عمومی خود در باره نسبیت را یک صد سال پیش ارائه نموده بود.

پژوهش و نتایج کار  کبپ تورن ، بری باریش و رینر وایس به مدت نیم قرن تلاش های تجربی دانشمندان و مهندسان را به پایان رسانید.

 

یک قرن پیش انشتین فرضیه امواج گرانشی را انجام داده بود اما روشی برای شناسایی آنان ممکن نشده بود!

اندازه گیری امواج گرانشی راهی جدید برای مشاهده کیهان را فراهم می کند و به دانشمندان کمک می کند ماهیت اشیاء مرموز از جمله سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی را کشف کند. این تحقیقات ممکن است اطلاعات  روزهای اولیه زمین و نظریه های پیدایش جهان را نیز فراهم کند.

اولین گزارش از تشخیص امواج گرانشی در اوایل سال گذشته اعلام شد که نشان از شناسایی یک پدیده علمی داشت و تیم هایی که در این کشف حضور داشتند، سه شنبه جایزه خود را گرفتند.

گزارش کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@