اسارت عصر دیجیتال

بردگی دیجیتال

تاریخ انتشار : ۱۲:۳۶ ۱۱-۰۷-۱۳۹۶

اسارت انسان عصردیجیتال شکلی دیگر یافته است ، او اسیرو شیفته مخلوق خود می شود.این اسارت برای تلویزیون ؛ کامپیوتر و ..... گوشی ها ی هوشمند در حال ادامه یافتن است.

تبریز امروز:

اسارت در عصر دیجیتال

 

اسارت انسان عصردیجیتال شکلی دیگر یافته است ، او اسیرو شیفته مخلوق خود می شود.این اسارت برای تلویزیون ؛ کامپیوتر و ..... گوشی ها ی هوشمند در حال ادامه یافتن است.


نظرات کاربران


@