عکس از کاوه وحیدی آذر

کله گردون در کنار جوجه گردون

تاریخ انتشار : ۱۳:۴۸ ۱۲-۰۱-۱۴۰۱

جوجه گردون را همیشه دیده ایم ، ده ها جوجه در توی دستگاه فرو مرغ بریان می گردند و ......ولی هنوز کله گردون در تبریز مد نشده است ، اما شاید به این زودی ها آن را هم شاهد باشیم.

تبریز امروز:

مرغ گردون - کله گردون- استانبول

مرغ گردون - کله گردون- استانبول

جوجه گردون را همیشه دیده ایم ،  ده ها جوجه  در توی دستگاه فرو مرغ بریان می گردند و ......ولی هنوز کله گردون در تبریز مد نشده است ، اما شاید به این زودی ها آن را هم شاهد باشیم.

 


نظرات کاربران


@