خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست --- دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد

خط محمدعلی فرزبود

تاریخ انتشار : ۱۳:۲۵ ۰۹-۰۷-۱۳۹۶

تبریز امروز:

خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست

دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد

فرزبود  -محتشم کاشانی

 

خط محمدعلی فرزبود

 


نظرات کاربران

بسیار عالی استاد محترم

عی غازانی

@