سنت های نادرست افغانی

محرومیت دختران قالی ‌باف از آموزش در بلخ

تاریخ انتشار : ۰۹:۴۱ ۰۹-۰۷-۱۳۹۶

"دوست دارم در پهلوی قالی‌بافی، درس هم بخوانم و با سواد باشم، اما این کار برایم میسر نیست، زیرا خانواده‌ام اجازه نمی‌دهند درس بخوانم. در قوم ما رسم است که دختران جوان را نمی‌گذارند که به مکتب بروند".

تبریز امروز:

قالی باف

"دوست دارم در پهلوی قالی‌بافی، درس هم بخوانم و با سواد باشم، اما این کار برایم میسر نیست، زیرا خانواده‌ام اجازه نمی‌دهند درس بخوانم. در قوم ما رسم است که دختران جوان را نمی‌گذارند که به مکتب بروند".

 به گزارش از خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این اظهارات یک دختر ۱۶ ساله ترکمن است که در شهرک قالین بافان شهر مزارشریف زندگی می کند و مصروف قالی‌بافی است. در این شهرک بیش از ۲۵۰ خانواده که بیشترشان از پاکستان برگشته‌اند، زندگی می‌کنند. مردان این خانواده‌ها شغل آزاد دارند و زنان قالی‌باف هستند.

قالب یاف افغان

 تمامی دختران این شهرک از ده سالگی به بعد اجبارا درس را رها می‌کنند و به قالی‌بافی و یا هم خیاطی روی می‌آورند. در این شهرک کمتر زنانی دیده می‌شود که از سواد خوب برخوردار باشند.

 از سوی دیگر، زنان در شهرک قالین بافان می‌گویند یکی ازعلت‌هایی که باعث شده تا دسترسی به آموزش نداشته باشند، گرفتن قلین یا طویانه زیاد است.

 در میان این قوم از یک میلیون تا یک میلیون و پنجصد هزار افغانی زیر نام قلین از نزد خانواده داماد می‌گیرند. در بسیاری از موارد هنگامی که خانواده داماد بدهکار می‌شود، عروس ناگزیر است با بافت قالی، این بدهی را ادا کند .

 


نظرات کاربران


@