عکس از کاوه وحیدی آذر

میوه فروش در استانبول

تاریخ انتشار : ۱۹:۴۸ ۰۳-۱۲-۱۴۰۰

میوه ها را با آرایش و چیدمان رنگین در کنار خیابان قرار داده است که جلب نظر مشتری بکند و هم منظره ای جذاب برای شهر گردد

تبریز امروز:

میوه فروش در استانبول-Kaveh Vahidi Azar

 میوه ها را با آرایش و چیدمان رنگین در کنار خیابان قرار داده است که جلب نظر مشتری بکند و هم منظره ای جذاب برای شهر گردد


نظرات کاربران


@