مهندس مهسا فاطمی علوی

رویای آدمک

تاریخ انتشار : ۲۲:۴۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۶

آدمک ، سخت در اندیشه ی فرداها بود......

تبریز امروز:

آدمک

 

آدمک ، سخت در اندیشه ی فرداها بود......

آدمک ، در پی نوری و سروری بر دل...

در پای بسی قصه و تقدیر..

به دنبال نگاهی و امیدی ...

به دنبال وفا بود....

روزها می گذراند....

روزها را به امیدی....

به هوایی ز سر شوق ...

در اندیشه ی تقدیر ....

آدمک در پی راهی....

در اندیشه ی صبحی به عبور از دل آن قصه ی بی پروا بود....

 

طرح و متن : مهسا فاطمی علوی

از مجموعه خط خطی های من

 

 


نظرات کاربران


@