عکس از توفیق وحیدی آذر

چکاوک کاکلی عینالی در برف

تاریخ انتشار : ۱۹:۰۸ ۲۹-۱۰-۱۴۰۰

چکاوک کاکلی را اغلب در پای چشمه پایان نزدیک " پایان کورپوسی " پشت کوه عینالی می توان دید ، او گونه ای از چکاوک است که از 81 گونه دیگر چکاوک به دلیل تاج پرهایش که در ادعای مالکیت بر محدوده اش یا خواستگاری و هنگام آواز خواندن بلند می شوند ، متمایز می شود. این پرنده " کوهستان عینالی" در سرزمین اروپا ، در شمال آفریقا و در بخش هایی از غرب آسیا و چین نیز زندگی می کند. او پرنده غیر مهاجر است . اکنون با سرمای شدید هوا و برف این پرنده ی کوچک نیز با مشکل تامین غذا مواجه است . اما بالاخره او راه خودش را پیدا کرده است و به این علت است که در عینالی سال هاست که بقای خودش را حفظ کرده است.

تبریز امروز:

چکاوک کاکلی را اغلب در پای چشمه پایان پشت کوه عینالی می توان دید ، او  گونه ای از چکاوک است که از 81 گونه دیگر چکاوک به دلیل تاج پرهایش که در ادعای مالکیت بر محدوده اش یا خواستگاری و هنگام آواز خواندن بلند می شوند ، متمایز می شود. این پرنده " کوهستان عینالی" در سرزمین اروپا ، در شمال آفریقا و در بخش هایی از غرب آسیا و چین نیز زندگی می کند. او  پرنده غیر مهاجر است . اکنون با سرمای شدید هوا و برف این پرنده ی کوچک نیز با مشکل تامین غذا مواجه است . اما بالاخره او راه خودش را پیدا کرده است و به این علت است که در عینالی سال هاست که بقای خودش را حفظ کرده است. 

چکاوک کاکلی - Galerida cristata- Eynali - Tofigh Vahidi Azar توفیق وحیدی آذر

چکاوک کاکلی Galerida cristata-توفیق وحیدی آذر-Tofigh Vahidi Azar

چکاوک کاکلی Galerida cristata-توفیق وحیدی آذر-Tofigh Vahidi Azar

چکاوک کاکلی Galerida cristata-توفیق وحیدی آذر-Tofigh Vahidi Azar

چکاوک کاکلی Galerida cristata-توفیق وحیدی آذر-Tofigh Vahidi Azar

 

 

 

مطالب مرتبط: http://www.tabriz-emrooz.ir/5419


نظرات کاربران


@