عکس از توفیق وحیدی آذر

دند در یک روز برفی

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۸ ۲۹-۱۰-۱۴۰۰

دند قله ی آرام پشت کوه های سرخاب است ، دند مستعد ثبت به عنوان میراث طبیعی تبریز به همراه عینالی است ، هرچند عینالی بسیار خراشیده و زخمی شده باشد ...

تبریز امروز:

دند -Dand

 


نظرات کاربران


@