زلزله در قوبادلی آذربایجان

تاریخ انتشار : ۰۴:۰۳ ۲۶-۱۰-۱۴۰۰

آذربایجان طی ۷ روز گذشته با ۲ زمین لرزه به بزرگی ۴ ریشتر و ۷ زمین لرزه بین ۲ تا ۳ ریشتر لرزید. در این بازه زمانی، ارمنستان با یک زمین لرزه به بزرگی 4.4 و پیش از آن زمین لرزه بین 3 تا 4.0 و 9 زمین لرزه بین 2 تا 3.0 لرزیده بود. همچنین 5 زمین لرزه کمتر از 2 ریشتر رخ داد که مردم معمولاً آن را احساس نمی کنند. بزرگترین زمین لرزه: زمین لرزه 4.4 قوبادلی رایون، 296 کیلومتری جنوب غربی باکو، 16 ژانویه 2022، ساعت 6:55 صبح (GMT +3:30) 3 ساعت و 58 دقیقه قبل اتفاق افتاده است در این سوی مرز و در مناطق خدافرین گزارش خساراتی اعلان نگردیده است.

تبریز امروز:

زمین لرزه در اذربایجان - قوبادلی

آذربایجان طی ۷ روز گذشته با ۲ زمین لرزه به بزرگی ۴ ریشتر و ۷ زمین لرزه بین ۲ تا ۳ ریشتر لرزید. در این بازه زمانی، ارمنستان با یک زمین لرزه به بزرگی 4.4 و پیش از آن زمین لرزه بین 3 تا 4.0 و 9 زمین لرزه بین 2 تا 3.0 لرزیده بود. همچنین 5 زمین لرزه کمتر از 2 ریشتر رخ داد که مردم معمولاً آن را احساس نمی کنند.


بزرگترین زمین لرزه: زمین لرزه 4.4 قوبادلی رایون، 296 کیلومتری جنوب غربی باکو، 16 ژانویه 2022، ساعت 6:55 صبح (GMT +3:30) 3 ساعت و 58 دقیقه قبل اتفاق افتاده است 

در این سوی مرز و در مناطق خدافرین گزارش خساراتی اعلان نگردیده است.


نظرات کاربران


@