طرح هایی از پابلو پیکاسو

روز جهانی صلح

تاریخ انتشار : ۰۰:۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۶

31 شهریور همزمان با 21 سپتامبرروز جهانی صلح است و....

تبریز امروز:

صلح - پابلو پیکاسو

صلح - پابلو پیکاسو

صلح - پابلو پیکاسو

 

صلح - پابلو پیکاسو

 

 صلح - پابلو پیکاسو

صلح - پابلو پیکاسو

 ۲۱ سپتامبر  همزمان با 31 شهریور ، روز جهانی صلح  نامیده شده است .گاه در مناطق جنگی در این روز آتش بسی برای امداد وکمک رسانی برقرار می شود و در یک شکل سمبولیک " زنگ صلح " در مقر سازمان ملل به صدا در می آید. از سال 1982 این روز جز تقویم جهانی شده است .

 


نظرات کاربران


@