اتصال یوسف آباد به بزگ راه پاسداران - عکس از بابک وحیدی آذر

وقتی که راه ایجاد می شود !

تاریخ انتشار : ۰۰:۵۰ ۱۵-۰۹-۱۴۰۰

مردان در حال تخریب خانه خود هستند که قرار است روزهای بعد وارد مسیر اتصالی به بزرگ راه گردد

تبریز امروز:

یوسف آباد - بزرگ راه - احداث- بابک وحیدی آذر

یوسف آباد - بزرگ راه - احداث - بابک وحیدی آذر -Babak Vahidi Azar

یوسف آباد - بزرگ راه - احداث - بابک وحیدی آذر -Babak Vahidi Azar

مردان در حال تخریب خانه خود هستند که قرار است روزهای بعد وارد مسیر اتصالی به بزرگ راه گردد.

 

عکس از بابک وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@