عکس از توفیق وحیدی آذر

سوز و سرما ، دانه های یخ بر روی گل عینالی

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۱ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰

سوز و سرما بر تن عینالی نشست و دانه های یخ روی گل ها و گیاهان عینالی را گرفتند ...............

تبریز امروز:

سوز و سرما - عینالی -Eynali - Cold Weather- Tofigh Vahidi Azar  توفیق وحیدی آذر

سوز و سرما بر تن عینالی نشست  و دانه های یخ روی گل ها و گیاهان عینالی را گرفتند ...............

 

عکس از توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@