میراثی که صاحب چندانی ندارد

قبری در گورستان پینه شالوار تخلیه و تاراج شد

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۴ ۰۹-۰۹-۱۴۰۰

قبر یکی از مشایخ مدفون در گورستان پینه شالوار روستای شادباد تبریز نبش و کلیه محتویات آن تاراج شد ! این قبر که از اندک قبرهای بجا مانده در محل که دارای سنگ منار شکل بر بالای آن است ، بطور کامل تخلیه وهیچ اثری از آثار قبر در آن باقی نمانده است ، خاک های ریخته شده در کنار قبر نشان از جدید بودن حفاری است چون هنوز اب بارانی بر روی خاک ها ریخته نشده است . گورستان کهن پینه شالوار که مدفن عرفا و مشایخ است به تدریج در حال غارت و تخریب قبرهای قدیمی آن است و یکی از گرانبهاترین آثار دیرینه تبریز که می تواند نمادی از قدمت و فرهنگ شهر باشد و بعنوان یک باغ سنگی جاذب گردشگران گردد ، نابودی خود را در زیر چشمان دوربین نظارتی بالای دروازه اش شاهد است. قرارگیری دوربین در این گورستان به نظر می رسد بدون متولی بوده و گرنه چگونه ممکن است که در مقابل چشمان تیز دوربین قبر حفاری و تخلیه گردد.................. - نظارت بر عملکرد مدیران منطقه ای و جلوگیری از خمودی و رخوت در کار آنان -آموزش مردمان و متوجه ساختن آنان به قدر و قیمت و ارزش داشته هایشان در شادباد مشایخ برای ثروت افزایی در منطقه -طراجی و اجرای پارک موزه و یا سایت موزه برای باغ سنگی پینه شالوار همان گورستان و اطرافش - نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان جز با توجه به وجود دوربین در محل و شناسایی حفاران گورستان و در نهایت احداث گورستان جدید و کم هزینه برای منطقه ی شادباد به منظور جلوگیری از تدفین در محل گورستان و در داخل قبرهای پدربزرگ و مادر بزرگ ها ی روستاییان

تبریز امروز: 

 

پینه شالوار  قبر سرقت شده و حفاری

قبر یکی از مشایخ مدفون در گورستان پینه شالوار روستای شادباد تبریز نبش و کلیه محتویات آن تاراج شد ! این قبر که از اندک قبرهای بجا مانده در محل که دارای سنگ منار شکل بر بالای آن است ، بطور کامل تخلیه وهیچ اثری از آثار قبر  در آن باقی نمانده است ، خاک های ریخته شده در کنار قبر نشان از جدید بودن حفاری است چون هنوز اب بارانی بر روی خاک ها ریخته نشده است .

دوربین بلای دروازه گورستان پینه شالوار

 

گورستان کهن پینه شالوار که مدفن عرفا و مشایخ است به تدریج در حال غارت و تخریب قبرهای قدیمی آن است و یکی از گرانبهاترین آثار دیرینه تبریز که می تواند نمادی از قدمت و فرهنگ شهر باشد و بعنوان یک باغ سنگی جاذب گردشگران گردد ، نابودی خود را در زیر چشمان دوربین نظارتی بالای دروازه اش شاهد است.

قبر حفاری شده در پینه شالوار -

قرارگیری دوربین در این گورستان به نظر می رسد بدون متولی بوده و گرنه چگونه ممکن است که در مقابل چشمان تیز دوربین قبر حفاری و تخلیه گردد.

 موارد ذیل می توانند برای کاهش آسیب ها و هم چنین حفظ و ارج گذاری به این اثر گرانبها  موثر باشند :

دوربین نظارتی  گورستان پینه شالوار- تبریز

- نظارت بر عملکرد مدیران منطقه ای  و جلوگیری از خمودی و رخوت در کار آنان

-آموزش مردمان و متوجه ساختن آنان به قدر و قیمت و ارزش داشته هایشان در شادباد مشایخ برای ثروت افزایی در منطقه

-طراجی و اجرای پارک موزه و یا سایت موزه  برای باغ سنگی پینه شالوار  همان گورستان و اطرافش 

- نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان جز با توجه به وجود دوربین در محل  و شناسایی حفاران گورستان 

و در نهایت احداث گورستان جدید و کم هزینه برای منطقه ی شادباد به منظور جلوگیری از تدفین در محل گورستان و در داخل قبرهای پدربزرگ و مادر بزرگ ها ی روستاییان

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@