امیکرون ، سویه جدید کرونا ویروس+ویدئو

تاریخ انتشار : ۰۵:۲۰ ۰۸-۰۹-۱۴۰۰

هشدار جهانی در مورد امیکرون وجود دارد - نوع جدیدی از ویروس کرونا که برای اولین بار در آفریقای جنوبی ظاهر شد. محققان می گویند این می تواند عفونی ترین شکل ویروس تا کنون باشد و حتی ممکن است واکسن های فعلی را شکست دهد. واکنش بین المللی سریع بوده است. بسیاری از کشورها سفرهای هوایی از جنوب آفریقا را تعطیل کرده اند. دولت آفریقای جنوبی می گوید این ممنوعیت ها یک واکنش افراطی است. امیکرون به سرعت حرکت کرده است. اکنون کشورهای سرتاسر جهان در حال تلاش برای ممانعت از پیشرفت سویه کرونا هستند و پروازها را از منطقه ای که برای اولین بار این گونه کشف شد ممنوع می کنند. آفریقای جنوبی ناگهان خود را از دنیا بریده می بینند. از زمانی که بریتانیا ممنوعیت سفر خود را اعلام کرد، بسیاری از کشورهای دیگر نیز از آن پیروی کردند. دولت آفریقای جنوبی می گوید که آنها خیلی سریع عمل کردند. به محض اینکه محدودیت های سفر اعلام شد، به احتمال زیاد به جای متوقف کردن کامل گسترش امیکرون، سرعت آنها را کاهش می دهد. مقامات بهداشت هلند نگرانند که ده‌ها مسافر آلوده به کووید که روز جمعه وارد آمستردام شدند نیز ممکن است به نوع جدید آلوده باشند. هنگ کنگ، اسرائیل و بلژیک قبلا موارد ابتلا را تایید کرده اند. جهان در مبارزه با ویروس کرونا پیشرفت هایی داشته است، اما نوع جدید نشان می دهد که نبرد تا پیروزی فاصله زیادی دارد.

تبریز امروز:

 

هشدار جهانی در مورد امیکرون  وجود دارد - نوع جدیدی از ویروس کرونا که برای اولین بار در آفریقای جنوبی ظاهر شد. محققان می گویند این می تواند عفونی ترین شکل ویروس تا کنون باشد و حتی ممکن است واکسن های فعلی را شکست دهد. واکنش بین المللی سریع بوده است. بسیاری از کشورها سفرهای هوایی از جنوب آفریقا را تعطیل کرده اند. دولت آفریقای جنوبی می گوید این ممنوعیت ها یک واکنش افراطی است.  امیکرون به سرعت حرکت کرده است. اکنون کشورهای سرتاسر جهان در حال تلاش برای ممانعت از پیشرفت سویه کرونا هستند و پروازها را از منطقه ای که برای اولین بار این گونه کشف شد ممنوع می کنند. آفریقای جنوبی ناگهان خود را از دنیا بریده می بینند. از زمانی که بریتانیا ممنوعیت سفر خود را اعلام کرد، بسیاری از کشورهای دیگر نیز از آن پیروی کردند. دولت آفریقای جنوبی می گوید که آنها خیلی سریع عمل کردند. به محض اینکه محدودیت های سفر اعلام شد، به احتمال زیاد به جای متوقف کردن کامل گسترش  امیکرون، سرعت آنها را کاهش می دهد. مقامات بهداشت هلند نگرانند که ده‌ها مسافر آلوده به کووید که روز جمعه وارد آمستردام شدند نیز ممکن است به نوع جدید آلوده باشند. هنگ کنگ، اسرائیل و بلژیک قبلا موارد ابتلا را تایید کرده اند. جهان در مبارزه با ویروس کرونا پیشرفت هایی داشته است، اما نوع جدید نشان می دهد که نبرد تا پیروزی فاصله زیادی دارد.


نظرات کاربران


@