فیلمی کوتاه به زبان انگلیسی

پایان سفربیست ساله کاسینی

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۰ ۲۵-۰۶-۱۳۹۶

کاسینی بیست سال در فضا چرخید ، هفت سال طول کشید تا به زحل رسید ، از قمرهای کروی و فاقد شکل هندسی زحل تصویر برداشت ؛ توفان های زحل و آبفشان های آن را دید و با ورود به جو زحل سوخت!

تبریز امروز:

 کاسینی بیست سال در فضا چرخید ، هفت سال طول کشید تا به زحل رسید ، از قمرهای زحل تصویر برداشت ، قمرهایی که شکل کروی نداشتند ؛ توفان های زحل  و آبفشان های آن را دید و با ورود به جو زحل سوخت!

 

منبع نیویورک تایمز


نظرات کاربران


@