مسیح مهاجری

از شهيد بهشتي بياموزيد

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۱ ۰۳-۰۸-۱۴۰۰

رئيس‌جمهور رئيسي به اين واقعيت توجه کنند که کشور ما در دو جناح خلاصه نمي‌شود که وقتي يک جناح قدرت را در دست گرفت، مديران را فقط از خودش انتخاب کند. نيروهاي شايسته و کاربلد فراواني از افراد مستقل در جامعه ما وجود دارند که به دليل شرافت ذاتي حاضر نيستند براي رسيدن به پست و مقام مجيز اين و آن را بگويند و به اين يا آن جناح وابسته شوند. چرا سراغ اين افراد نمي‌رويد؟ از شهيد بهشتي بياموزيد که شايستگي را، نه فقط در شعار بلکه در عمل، اصل قرار مي‌داد و از اين اصل بهيچوجه عدول نمي‌کرد. با اين روش که در انتصابات در پيش گرفته‌ايد، دولت شما نه مي‌تواند جهادي باشد و نه انقلابي. مطمئن باشيد با اين روش به هيچيک از شعارهايتان دست نخواهيد يافت به‌ويژه مبارزه با فساد، زيرا انتصاب‌هاي غيرمبتني بر شايسته‌سالاري، بيش از هر عاملي جامعه را دچار فساد مي‌کند. در دولت دوازدهم وقتي وزير صمت، داماد رئيس‌جمهور وقت را به مديريت يک دستگاه مهم منصوب کرد، در همين روزنامه و با همين قلم به او اعتراض کردم و رسانه‌ها هم پيگير شدند تا اينکه خود رئيس‌جمهور پيش‌قدم شد و آن انتصاب را لغو کرد. اکنون هم که اين هشدار را مي‌دهم نه براي خودم و نه هيچيک از بستگان و دوستان و همکارانم خواهان مقام و منصب نيستم. خواهان موفقيت دولت شما هستم آقاي رئيس‌جمهور و اطمينان دارم که موفقيت دولت شما مرهون اينست که شيوه حکمراني را از شهيد بهشتي بياموزيد.

تبریز امروز:

مساوات

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ در سال 1359 هنگامي که حزب جمهوري اسلامي به عنوان حزبي که در مجلس اکثريت داشت درصدد بود فردي را براي عهده‌دار شدن مسئوليت نخست‌وزيري به رئيس‌جمهور وقت ابوالحسن بني‌صدر پيشنهاد بدهد، اين موضوع در جلسه شوراي مرکزي حزب مطرح شد. آيت‌الله بهشتي که دبيرکل حزب بود و اداره جلسه را برعهده داشت، خطاب به اعضاء شورا گفت قبل از ورود به بحث لازم است دوستان به يک اصل توجه داشته باشند که از مباني اصلي اين حزب است و همه بايد به آن پاي‌بند باشيم. ما بايد در بررسي‌هايمان فردي را که داراي امتياز بيشتر است براي تصدي مسئوليت نخست‌وزيري پيشنهاد کنيم خواه حزبي باشد يا غيرحزبي. در صورتي که به دو نفر برسيم که داراي امتيازات مساوي هستند و يکي از حزب است و ديگري غيرحزبي، فرد حزبي مقدم است ولي اگر فرد غيرحزبي امتياز بيشتري داشت، بايد او را معرفي کنيم و تعصبي روي حزبي بودن نشان ندهيم.
اين مطلب را اينجانب که خودم عضو شوراي مرکزي حزب جمهوري اسلامي بودم و در آن جلسه حضور داشتم، بدون واسطه نقل مي‌کنم و شهادت مي‌دهم که آيت‌الله بهشتي همواره با همين روش، حزب جمهوري اسلامي را مديريت مي‌کرد و در هر دستگاه ديگري نيز که مسئوليت داشت به همين مرام پاي‌بندي عملي نشان مي‌داد. نتيجه بحث و بررسي آن جلسه اين شد که چون آقاي محمدعلي رجائي داراي امتياز بيشتر است، با اينکه عضو حزب جمهوري اسلامي نبود، براي تصدي نخست‌وزيري پيشنهاد شود و شد. آقاي رجائي که دومين نخست‌وزير بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شد، مدتي قبل از عضويت در نهضت آزادي استعفا داده بود و در آن زمان عضو هيچ حزبي نبود.
تضمين انقلابي ماندن مسئولين نظام جمهوري اسلامي مرهون پاي‌بندي به مرام و روش عملي بزرگاني همچون شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي است. بي‌پرده و فاش بايد بگوئيم که ما از مرام و روش امثال شهيد بهشتي بشدت فاصله گرفته‌ايم، آنهم در تمام زمينه‌ها ازجمله در انتصابات که متأسفانه بسيار شديدتر از ساير موارد است.
اکنون که دو ماه از استقرار دولت سيزدهم گذشته، نگاهي به انتصابات صورت گرفته در اين دولت نشان مي‌دهد برخلاف شعار انتخاباتي و وعده بعد از انتخابات آقاي رئيسي، از شايسته‌سالاري خبري نيست و گروه‌سالاري و فاميل‌سالاري جاي آن را گرفته است. انتصابات قوه مجريه و دستگاه‌هاي مختلف تابع آن به چهار گروه محدود شده که عبارتند از جبهه پايداري، احمدي‌نژادي‌ها، سپاه پاسداران و حلقه خاص دانشگاه امام صادق. اينها به انتصابات هيأت دولت، معاونين وزرا، استانداران و مديران ارشد مربوط است. در مراحل بعدي، بستگان و ساير اعضاء خانواده‌هاي همان کساني که در آن دايره خاص هستند به مسئوليت‌ها مي‌رسند و با توصيه بعضي نمايندگان مجلس موفق به استخدام شدن مي‌شوند.
رئيس‌جمهور رئيسي به اين واقعيت توجه کنند که کشور ما در دو جناح خلاصه نمي‌شود که وقتي يک جناح قدرت را در دست گرفت، مديران را فقط از خودش انتخاب کند. نيروهاي شايسته و کاربلد فراواني از افراد مستقل در جامعه ما وجود دارند که به دليل شرافت ذاتي حاضر نيستند براي رسيدن به پست و مقام مجيز اين و آن را بگويند و به اين يا آن جناح وابسته شوند. چرا سراغ اين افراد نمي‌رويد؟ از شهيد بهشتي بياموزيد که شايستگي را، نه فقط در شعار بلکه در عمل، اصل قرار مي‌داد و از اين اصل بهيچوجه عدول نمي‌کرد. با اين روش که در انتصابات در پيش گرفته‌ايد، دولت شما نه مي‌تواند جهادي باشد و نه انقلابي. مطمئن باشيد با اين روش به هيچيک از شعارهايتان دست نخواهيد يافت به‌ويژه مبارزه با فساد، زيرا انتصاب‌هاي غيرمبتني بر شايسته‌سالاري، بيش از هر عاملي جامعه را دچار فساد مي‌کند. در دولت دوازدهم وقتي وزير صمت، داماد رئيس‌جمهور وقت را به مديريت يک دستگاه مهم منصوب کرد، در همين روزنامه و با همين قلم به او اعتراض کردم و رسانه‌ها هم پيگير شدند تا اينکه خود رئيس‌جمهور پيش‌قدم شد و آن انتصاب را لغو کرد. اکنون هم که اين هشدار را مي‌دهم نه براي خودم و نه هيچيک از بستگان و دوستان و همکارانم خواهان مقام و منصب نيستم. خواهان موفقيت دولت شما هستم آقاي رئيس‌جمهور و اطمينان دارم که موفقيت دولت شما مرهون اينست که شيوه حکمراني را از شهيد بهشتي بياموزيد.


نظرات کاربران


@