محصول رب کنار مزرعه

از تولید بامادور تا رب توسط بانوی آقا تقی

تاریخ انتشار : ۲۰:۰۰ ۲۵-۰۷-۱۴۰۰

خانم آقا تقی ؛ از صبح همراه با اوست ! زمینی را اجاره کرده اند و از هندوانه تا گوجه فرنگی و ذرت و کدوتنبل درآن کاشته اند ؛ آنها ساکن روستای لمبر هستند، از من می خواهند تا برای خوردن کباب به روستای لمبر بروم ! می گویند چرای دام در طبیعت موجب خوش طعمی گوشت گوسفندان لمبر می شود ! اما آنها خودشان مشغول فروش کالای کشاورزی خود هستند! اخانم آقا تقی در حال پخت رب در لمبر خانم آقا تقی در کنار مزرعه شان کارخانه تولید رب بدون افزودنی های خاص و مواد نگهدارنده اضافی راه انداخته است ! رب داغ و تازه در کنار گوجه فرنگی ها! زندگی روستا با فشارهای فزاینده و مشابه شهری مواجه است .بیکاری گریبانگیر خانواده شده است ! فرزندان خانواده هنوز کاری دائمی و ثابت ندارند و زمین نیز اجاره ای است! چه می توان کرد ؛ بجز کار و زندگی در فشار روزگار !!!

تبریز امروز:

خانم آقا تقی ؛ از صبح همراه با اوست ! زمینی را اجاره کرده اند و از هندوانه تا گوجه فرنگی و ذرت و کدوتنبل درآن کاشته اند  ؛ آنها ساکن روستای لمبر هستند، از من می خواهند تا برای خوردن کباب به روستای لمبر بروم ! می گویند چرای دام در طبیعت موجب خوش طعمی گوشت گوسفندان لمبر می شود ! اما آنها خودشان مشغول فروش کالای کشاورزی خود هستند!

آقا تقی و بانو

 اخانم آقا تقی در حال پخت رب در لمبر

 خانم آقا تقی - روستای لمبر

آقا تقی  و همسرش

 

خانم آقا تقی در کنار مزرعه  شان کارخانه تولید رب بدون افزودنی های خاص و مواد نگهدارنده اضافی راه انداخته است ! رب داغ و تازه در کنار گوجه فرنگی ها!

زندگی روستا با فشارهای فزاینده و مشابه شهری مواجه است .بیکاری گریبانگیر خانواده شده است ! فرزندان خانواده هنوز کاری دائمی و ثابت ندارند و زمین نیز اجاره ای است!

چه می توان کرد ؛ بجز کار و زندگی در فشار روزگار !!!

 


نظرات کاربران


@