بتهوون

کوریولان ، تراژدی انسان!

تاریخ انتشار : ۱۶:۱۲ ۲۲-۰۶-۱۳۹۶

واگنر شخصیت کوریولانوس را « مرد نیرومند عصیان گر می نامد که با انسانیت ریاکار ناسازگار است» و موسیقی عظیم و انقلابی بتهوون ازاین ماجرا نشات می گیرد!

تبریز امروز:

درخواست از کوریولان برای عدم نابودی روم! نقاشی از ریچارد وستال

رومن رولان می گوید؛ بتهوون براثر مطالعه کتاب های "پلوتارک" مورخ عهد باستان صاحب عقاید انقلابی شده بود.او همواره برای ایجاد یک نوع جمهوری آرمانی و قهرمانی امید داشت! موسیقی های عظیم و انقلابی بتهوون از این ماجرا نشات می گرفت و حوادث عظیم در روح او به شکلی عظیم و پاک جلوه گر می شد! 

روح انقلابی در دورانی خاص از اروپا همزمان با انقلاب فرانسه، با عظمت و شدت در موسیقی بتهوون نمود می یابد! در پشت سراین آهنگ ها قیافه بتهوون در حالی که رنگی از نبردهای انقلابی های حماسی آن زمان دارد، نمایان می گردد. این احساسات درتمام آثار بتهوون دراین برهه حتی ناخواسته منعکس است!                                                                                                                                           در اورتور کوریولان در سال 1807 که توفان ها در آن صفیر می کشند ، نوای انقلاب و انسان انقلابی جاری است!                                                                                         ***  

اورتور "کوریولان" قطعه‌ای از لودویگ بتهوون است که در سال ۱۸۰۷ میلادی برای تراژدی کوریولان اثری که توسط شکسپیر خلق گردید و توسط هاینریش یوزف فون کلین بازنویسی شد؛ خلق شد. کوریولان سردار رومی است که بعد از نجات روم، برای تصرف آن آمده است. 

موسیقی کوریولان بر اساس سرگذشت سردار افسانه‌ای رومی گابوس مارسیوس کوریولانوس است؛ او که پنج قرن پیش از میلاد پس از کامیابی در نبرد و سیاست، خواهان رهبری سیاسی است، او سر تصرف روم را دارد تا از مردم روم انتقام بگیرد. کوریولانوس سرانجام به واسطه مادر و همسرش از این کار پشیمان می‌شود و آرام می‌گیرد و رم آسایش خود را وامدار زنان می‌شود و از اینآسودگی کوریولانوس را بهره مرگ می‌شود.

Related image

  همسر و فرزند کوریولان و درخواست از وی برای رفع حصر روم؛ اثر گاوین همیلتون

کشمکش‌های درونی کوریولان سرانجام موجب می‌شود که زندگی او پایان یابد، واگنر شخصیت کوریولانوس را « مردی با نیروی عظیم عصیان که با انسانیت ریاکار ناسازگار است» توصیف کرده است.

توفیق وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@