عکس از کاوه وحیدی آذر

فصل درو در بستان آباد

تاریخ انتشار : ۱۲:۳۶ ۲۲-۰۶-۱۴۰۰

زیبایی ثمره تلاشکشاورزان در اواخر تابستان در دشت ها به چشم می خورد ؛ تصویر از آبادی های مجاور بستان آباد برداشته شده است.

تبریز امروز:

بستان آباد- کاوه وحیدی آذر - Kaveh Vahidi Azar

زیبایی  ثمره تلاش کشاورزان در اواخر تابستان در دشت ها به چشم می خورد ؛ تصویر از آبادی های مجاور بستان آباد برداشته شده است. 

 

عکس از کاوه وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@