کمبود برق در خانکندی قره باغ

تاریخ انتشار : ۱۲:۱۱ ۱۸-۰۶-۱۴۰۰

کمبود برق و قطعی مداوم آن مشکل دیگری پیش روی ساکنین خانکندی یا به عبارت دیگر استپاناکرت است، آنها با مشکل نداشتن برق مواجه شده اند و در حالی که چراغ های شوشا از دور کاملا روشن دیده می شوند

تبریز امروز:

شوشا و خانکندی

 

عکس روشنایی های شوشا از داخل خانکندی  

شوشا و خانکندی

 

تصویر شوشا در زمان جنگ  از همان زاویه از خانکندی

کمبود برق و قطعی مداوم آن مشکل دیگری پیش روی ساکنین خانکندی یا به عبارت دیگر استپاناکرت است، آنها با مشکل نداشتن برق مواجه شده اند و در حالی که چراغ های شوشا از دور کاملا روشن دیده می شوند


نظرات کاربران


@