افغانستان

صرافی در کابل

تاریخ انتشار : ۰۷:۵۳ ۱۸-۰۶-۱۴۰۰

صراف روی طاقچه ی خودش نشسته و تجارت خود را در بازاری که سر و تهش معلوم نیست انجام می دهد .

تبریز امروز:

 صراف در کابل


نظرات کاربران


@