پست اینستاگرامی پسر ترامپ

جوبایدن در لباس طالبان

تاریخ انتشار : ۱۹:۳۷ ۳۰-۰۵-۱۴۰۰

البته جوبایدن فقط راهی را که پشت پرده ایالات متحده مصوب کرده بود و ترامپ آغاز گر آن بود ادامه داده است و این ماجرا حتی با ترامپ نیز قرار بود به این مرحله بیانجامد.

تبریز امروز:

 جوبایدن در لباس طالبان

پست اینستاگرامی پسر ترامپ! جوبایدن همراه با طالبان!  البته جوبایدن فقط راهی را که پشت پرده ایالات متحده مصوب کرده بود و ترامپ آغاز گر آن بود ادامه داده است و این ماجرا حتی با ترامپ نیز قرار بود به این مرحله بیانجامد.


نظرات کاربران


@