نیروهای تیگرای در حال پیشروی

جنگ داخلی در اتیوپی

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۳ ۱۰-۰۵-۱۴۰۰

خیابان های دسی ، در منطقه امهار اتیوپی ، پر سر و صدا و شلوغ است. رستوران ها و کافه های آن نیز همینطور. اما با نزدیک شدن جنگ داخلی اتیوپی ، روحیه مردم در حال تیره شدن است. در هفته گذشته اردوگاه های آموزشی نظامی به وجود آمد. در خارج از بیمارستان چادری برپا شده است. سربازان زخمی بر روی برانکارد دراز کشیده اند. از میان مه کوه فریاد آژیرهای آمبولانس می آید. این تنش آن جایی را فرا گرفته است که وقتی خبرنگار اکون.میست از آنجا دیدن کرد ، تقریباً بلافاصله دستگیر شد و چند ساعت در آنجا نگهداری شد.

تبریز امروز:

تیگره - اتیوپی - جنگ

به گزارش اکونومیست، خیابان های دسی ، در منطقه امهار اتیوپی ، پر سر و صدا و شلوغ است. رستوران ها و کافه های آن نیز همینطور. اما با نزدیک شدن جنگ داخلی اتیوپی ، روحیه مردم در حال تیره شدن است. در هفته گذشته اردوگاه های آموزشی نظامی به وجود آمد. در خارج از بیمارستان چادری برپا شده است. سربازان زخمی بر روی برانکارد دراز کشیده اند. از میان مه کوه فریاد آژیرهای آمبولانس می آید. این تنش آن جایی را فرا گرفته است که وقتی خبرنگار اکون.میست از آنجا دیدن کرد ، تقریباً بلافاصله دستگیر شد و چند ساعت در آنجا نگهداری شد.

ناراحتی به این دلیل است که شورشیان از تیگره در حال پیشروی سریع هستند و با مقاومت ضعیفی روبرو می شوند. ، نبرد در حال نزدیک شدن به ولدیا ، یک شهر مهم استراتژیک در 80 کیلومتری شمال دسی است. آنها در غرب به حدود 80 کیلومتری گوندار ، پایتخت تاریخی اتیوپی نفوذ کرده اند.

 

برگردان  کاوه وحیدی آذر 


نظرات کاربران


@