سفری به کوهستان

صعود به قله گوی زنگی

تاریخ انتشار : ۲۲:۱۴ ۱۰-۰۶-۱۳۹۶

من سئویرم گوی زنگینی گوی زنگی نین رنگینی

تبریز امروز:

کوهستان گوی زنگی

من سئویرم گوی زنگینی

 گوی زنگی نین رنگینی

 گوی زنگی نین رنگی

 آپارار اورک لردن زنگی

کوهستان گوی زنگی

روزجمعه دهم شهریورماه ساعت شش صبح از چهارراه عباسی با ماشین آقا غلام به سوی صوفیان و سپس مرند حرکت کردیم و در"یام" به سوی پیست اسکی پیام پیچیدیم درانتهای پیست از ماشین پیاده شدیم وبه سوی گوی زنگی راه افتادیم.

پس از طی مسافتی به سوی گوی زنگی در کنار یک بولاخ با آب زلال چایی را دم کردیم و بعد از صبحانه ، ساعت ده صبح به سوی قله حرکت وساعت دوازده ظهر در قله بودیم!

کوهستان گوی زنگی

درپشت قله بولاخی با آب خنک وزلال است! قمقمه و ظرف هامان را با آب آن پرو سپس از طریق خط الراس پایین آمدیم در نیمه های راه برای ناهار ابستادیم ! و باز راه افتادیم و به سمت پایین رفتیم !

کوهستان گوی زنگی

 

کوهستان گوی زنگی

کوهستان گوی زنگی

 ساعت پنج در نزدیک پلیس راه تبریز- مرند بودیم و ساعت شش وارد تبریز شدیم.

حمید سپهروند


نظرات کاربران


@