آفریقا ، سفری بر فراز قاره سیاه+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۰۵:۱۲ ۱۱-۰۴-۱۴۰۰

دوربین از کیپ تاون افریقای جنوبی تا قاهره ی مصر و از فراز پارک سرنگتی و آبشارها و رودخانه های افریقا می گذرد ..................

تبریز امروز:

 

 

دوربین از کیپ تاون افریقای جنوبی تا قاهره ی مصر و از فراز پارک سرنگتی و آبشارها و رودخانه های افریقا می گذرد ..................

 

 


نظرات کاربران


@