کاریکاتور

تغییر شرایط اقلیمی یک شوخی است !

تاریخ انتشار : ۱۴:۰۲ ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

ترامپ بعد ازخروج از معاهده پاریس اعلام داشت ، تغییر شرایط اقلیمی یک شوخی است!

تبریز امروز:

کاریکاتور -توفان هاروی

Volunteers helping a woman flee a flooded neighborhood west of Houston on Tuesday.

 

کمک به زنی که در نزدیکی هوستون گیر افتاده است ، توسط افراد داوطلب انجام می گیرد!


نظرات کاربران


@