یک قصه برای کودکان

مرد روستایی و غاز تخم طلا

تاریخ انتشار : ۰۱:۵۰ ۰۶-۰۳-۱۴۰۰

یکی بود، یکی نبود ! روزی روزگاری در یک سرزمین دوردست ! در یک روستای سبز، زن و شوهری روستایی با هم زندگی می کردند ؛ این خانواده کوچک خوش شانس غازی داشتند که هر روز برایشان یک تخم طلایی می گذاشت! .آنها با وجود اینکه از این ماجرا خوشحال بودند ، ولی به یک تخم طلا در روز قانع نبودند و دلشان میخواست که تعداد زیادی تخم مرغ طلایی داشته باشند !

تبریز امروز:

غاز تخم طلا

یکی بود، یکی نبود ! روزی روزگاری در یک سرزمین دوردست ! در یک روستای سبز، زن و شوهری روستایی با هم زندگی می کردند ؛ این خانواده کوچک خوش شانس غازی داشتند که هر روز برایشان یک تخم طلایی می گذاشت! .آنها با وجود اینکه از این ماجرا خوشحال بودند ، ولی به یک تخم طلا در روز قانع نبودند و دلشان میخواست که تعداد زیادی تخم مرغ طلایی داشته باشند !  دلشان می خواست خیلی بیشتر از این و زودتر ثروتمند شوند. تا اینکه زن و مرد پیش خودشان فکر می کردند که حتما شکم این غاز پر از طلاست ! دلیل شان هم این بود که اگر این غاز قادر به تخمگذاری تخم طلایی است، پس حتما شکمش پر از طلاست!  حالا به این فکر افتاده بودند که چطوری به آن طلاها می توان دست پیدا کرد !

زن و مرد با هم در این مورد خیلی صحبت کردند  و در آخر به این نتیجه رسیدند که اگر غاز را بکشند و شکمش را پاره کنند مقدار زیادی طلا به دستشان می آید و خیلی زود ثروتمند خواهند شد.

آنها یک روز تصمیم به کشتن غاز بیچاره کردند ومرد شکم غاز را پاره کرد ولی آنها به محض پاره کردن شکم غاز متوجه شدند که خبری از طلا نیست و شکم غاز مثل شکم بقیه غازهاست و حتی یک نخم در آن وجود نداشت .

 

ترجمه نسیم محمودیان

 

 

 

 

 

.


نظرات کاربران


@