حیات وحش ! زندگی همیشه در حال فرار !

تاریخ انتشار : ۱۵:۴۲ ۱۵-۰۱-۱۴۰۰

ویدئوی فرار بزرگ زندگی حیوانات را نشان می دهد که برای ماندن به جدل می پردازند و گاه فقط راه چاره فرار است ! حیوان گیاهخوار مهاجم نیست و همیشه باید حواس جمع زندگی کند ؛ تا در میان رقابت شکارچی ها زنده بماند.... اما حیوانات گاه همچون راسو و مار شانس های دیگری برای بقا دارند. نیز هستند.

تبریز امروز:

Great Scape - فرار بزرگ

 

 

ویدئوی فرار بزرگ زندگی حیوانات را نشان می دهد که  برای ماندن به جدل می پردازند و گاه فقط راه چاره فرار است ! حیوان گیاهخوار مهاجم نیست و همیشه باید حواس جمع زندگی کند ؛ تا در میان رقابت شکارچی ها زنده بماند.... اما حیوانات گاه همچون راسو و مار شانس های دیگری برای بقا دارند. نیز هستند.


نظرات کاربران


@