عکس از ماجد الزعابی

پایان روز ! عکس برتر پرندگان 2020

تاریخ انتشار : ۰۷:۱۸ ۱۴-۰۱-۱۴۰۰

عکاس برتر پرنده سال 2020 مسابقات عکاسی به عکس ماجد الزعابی نعلق یافت ، در حالی که این مسابقه از تلاش های حفاظت از طریق تصاویر و پشتیبانی مالی حمایت می کند.

تبریز امروز:

عکس از ماجد الزعابی - پایان روز

 پایان روز - عکس از ماجد الزعابی

 

 


نظرات کاربران


@