عکس از توفیق وحیدی آذر

در مسیر اشنویه

تاریخ انتشار : ۲۰:۲۲ ۱۰-۰۱-۱۴۰۰

برف ها در حال فروپاشی اند و رودخانه با شدت به حرکت آمده است ................. اشنویه و جاده های مسیر اکنون بسیار زیبا می نمایند

تبریز امروز:

در مسیر اشنویه

برف ها در حال فروپاشی اند و رودخانه با شدت به حرکت آمده است ................. اشنویه و جاده های مسیر اکنون بسیار زیبا می نمایند .

 

عکس از توفیق وحیدی آذر   


نظرات کاربران


@